Mohlo by vás zajímatSpolečnost

Evropa

Před několika lety jsem se zaobírala myšlenkou připodobnit Evropu jednomu lidskému organismu. Vnímala jsem, že jednotlivé země, jejich vlády a způsoby řízení v různých částech Evropy se během staletí měnily a vyvíjely se do stavu, kdy se vyprofilovaly do jednotlivých národních států. Je otázkou, zda si tyto státy a lidé v nich žijící plně uvědomují svou historii, tradici a také postavení v rámci kontinentu. Jak by jinak mohla Evropa v 21. století vypadat tak, jak dnes vypadá?

Při myšlence na Evropu nesmíme opomenout svět. Svět, nebo lépe tato zeměkoule a kontinenty, které se na ní vytvořily, jsou jako jedna lidská rodina. Uvědomme si, že vztahy mezi kontinenty jsou stejně nefunkční, jak je tomu dnes v mnohých rodinách. Mnohé státy vidí jen samy sebe a popírají existenci druhých, ačkoli by bez souseda nemohly existovat.

Pojďme ale k Evropě samotné. Pokud kontinenty přirovnávám k rodině, ponechávám na vašem úsudku, zda ji dáte roli matky, otce, babičky, dědečka či dítěte.

Evropa ale jako jedinečný organismus onemocněla. Proč onemocněla? Protože lidé, fungující jako bakterie přirozeně udržující v chodu zavedený systém, ho přestali respektovat. Přestali chránit hranice a bránit se cizopasníkům, kteří mají za úkol tento systém narušit zvenku. Proč přestaly bakterie chránit organismus? Jsou oslabeny? Kým? Čím?

Problém s fyzickým a psychickým stavem organismu zvaného Evropa nevznikl v současné době. Pramení v hluboké minulosti, kdy stejně jako v současnosti se nedokázali dorozumět a respektovat jednotliví členové rodiny. Kdysi měla Evropa mnoho sil, byla rozhodná až razantní. Proto byla schopna ovládat a řídit druhé i sama sebe. Dnes je starým kontinentem, který ztrácí svou sílu. Chtěla by ovládat světovou politiku, ale nemá na to mentálně ani fyzicky. Na její místo nastoupili mladší, ambicioznější, kteří jsou schopni prolévat krev jen pro naplnění svého snu.

Každý stařec zažívá únavu a tedy zpomalení všech procesů nejen uvnitř těla, ale také vůči svému okolí. Jeho pocity mu dávají na vědomí, že by mohl mít vzhledem ke svým zkušenostem rozum. On se ale snaží přesto překonávat sám sebe, což se mu následně podepisuje na těle a posléze ochromuje i mysl. Můžeme si o takovém člověku říkat, že je blázen, který absolutně nerespektuje svůj věk.

Když se podíváme na současnou Evropu, také můžeme mít pocit, že se zbláznila. Absolutně nerespektuje funkci jednotlivých orgánů – států organismu. Již v době před covidovou krizí na tom Evropa byla bídně. Jako kdyby byla zasažena diabetem. Tehdy se kvůli hospodářské krizi rozhodovalo, zda budou Řecko a Španělsko odříznuty od celku zvaného Evropská unie. Diabetik, který je nenasytný a chová se nestřídmě, často vzhledem k svému fyzickému stavu přichází o dolní končetiny.

Rozmnožovacím a vylučovacím orgánem je Itálie. Jedná se o jedny z nejcitlivějších orgánů lidského těla. Zde bývá tělo napadeno zákeřnými bakteriemi. V Itálii se zrodil ve dvacátých letech minulého století fašismus. V souvislosti s pádem Ficovy vlády na Slovensku se hovořilo o rozšíření působení italské mafie do Evropy. Nakonec se musíme zmínit o migrační krizi, kdy zejména v roce 2015 odsud přicházeli do Evropy migranti z Afriky. Děje se tomu tak dosud.

O Anglii můžeme hovořit jako o žlučníku. Jistě si velmi dobře pamatujete, že bylo dlouho diskutováno o tom, zda bude onen žlučník skutečně vyjmut a jakým způsobem tak bude učiněno.

Německu bychom mohli přiřadit plíce, které nesou obrovskou odpovědnost za fungování organismu. Čím menší je jejich kapacita, tím méně je tělo okysličováno. Pokud přestanou fungovat, člověk se udusí. Za poslední století měly plíce namále dvakrát a s nimi celý evropský prostor. Bude tomu tak i nyní? Proč tomu tak bylo tehdy? Co plíce zablokovalo? Emoce, jakými jsou úzkost, vztek, strach … Co plíce uvolní? Radost, láska …

Francie je zemí, která nás krásou svých historických staveb a parků chytá za srdce. Fascinuje nás. Kolik těchto obdivovaných děl pochází z období před francouzskou revolucí a kolik jich vzniklo následně po roce 1792, kdy byla vyhlášena První francouzská revoluce? Srdce se stává zranitelným v důsledku velkých změn – přílišné radost, ale také bolesti. Při každé zásadní změně ztrácí srdce svoji energii. Můžeme říci o současné Francii, že je zde nádherná energie? Je současná Francie klidnou, rozvíjející se zemí? Při infarktu nastává odumření části srdečního svalu, nejčastěji následkem uzávěru některé věnčité (koronární) tepny. Nemáte pocit, že tepny, pomáhající rozvíjet Francii, se pozvolna uzavírají?

Srdce leží v osrdečníkové dutině. Jemný obal nazvaný osrdečník, který srdce obepíná, má dvě vrstvy – těsně přiléhající epikard a zevní list vytvářejí vlastní osrdečníkový vak a mezi nimi úzkou štěrbinu vyplňuje tekutina.   Ta omezuje vznik tření, když se sval stahuje a uvolňuje. Roli osrdečníku bychom mohli přisoudit Nizozemsku, známému vodním hospodářstvím, a také Belgii, jejímž hlavním městem je Brusel. Ten se stal vlastně hlavním městem EU. Můžeme si jen položit otázku, zda rozhodnutí, která odsud z evropského parlamentu směřují do Evropy, jsou rozhodnutími od srdce.

Lucembursko je státem sousedícím s Francií, Belgií a také Německem. Hlavní město Lucemburk je jedním ze čtyř institucionálních sídel Evropské unie a sídlem několika institucí EU. Přiřadila bych mu roli aorty, která je největší a nejdelší tepnou v těle savců a rozvádí krev z levé srdeční komory do celého těla pomocí větvících se tepen.

Švýcarsko a Lichtenštejnsko jsou jediné dvě země v prostoru střední Evropy, které zůstaly mimo EU. Švýcarsko je sídlem řady mezinárodních institucí. Během 1. světové války velmoci respektovaly jeho neutralitu. Za 2. světové války Němci vypracovali invazní plán, ale útok na Švýcarsko nikdy podniknut nebyl. Zemi se podařilo zůstat neutrální i díky ekonomickým ústupkům Německu. Bylo prostředníkem při vyjednávání mezi válčícími stranami, základnou špionáže obou válčících stran. Švýcarský frank byl významnou směnitelnou měnou a tak obě válčící strany prodávaly značné množství zlata Švýcarské národní bance výměnou za švýcarské franky. Švýcarským bankám bylo prodáváno i zlato obětí holokaustu.

Na svazích Alp leží nejmenší stát Evropy – Lichtenštejnsko. Se Švýcarskem je hospodářsky a politicky spojeno. Po 2. světové válce bylo toto knížectví v zoufalé finanční situaci. Na konci sedmdesátých let vsadilo na strategii daňového ráje a razantně snížilo daň z příjmu právnických osob. Stalo se tak jednou z nejbohatších zemí na světě. Dalším zdrojem příjmu je hazard.

Těmto dvěma zemím bych ráda přiřadila roli ledvin, které jsou hlavním filtračním orgánem krve v těle. Ledviny mají odstraňovat odpad z metabolismu a udržovat rovnováhu vody, soli a ostatních látek. Mají i další funkce potřebné pro fungování organismu a přesto, v případě potřeby je možné jednu ledvinu z těla odebrat, pokud selhává. Kterou byste vyňali? Zajímavostí je, že v roce 2008 vypukla v Německu aféra s odhalením mnoha daňových úniků. Řada z nich se uskutečnila právě přes Lichtenštejnsko.

V souvislosti s dalšími orgány se podíváme do roku 1866, kdy vypukla prusko-rakouská válka. Ta oslabila ekonomiku a pozici císaře rakouské monarchie. V roce 1867 vzniklo dvoustátí Rakousko-Uhersko: Předlitavsko a Zalitavsko, kdy hranicí byla řeka Litava. Byly to dva samostatné státy se společným panovníkem, měnou, armádou a zahraniční politikou. Země koruny svatoštěpánské byly spojené personální unií s Uherským královstvím.  Patřily mezi ně Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, ale také Polsko, Ukrajina, Srbsko a Slovensko. Čechy a Morava byly součástí Předlitavska.

Toto dvoustátí je symbolické pro roli následujícího orgánu, kterým je střevo. V tenkém střevu dochází ke konečné fázi trávení a ke vstřebávání většiny živin. Jeho povrch je pokryt klky – výběžky, které umožňují zvětšení vnitřního povrchu a usnadňují tak vstřebávání. Tuto roli bychom mohli přisoudit spíše Předlitavsku, které je hojně pokryto horami a lesy. Tlusté střevo je pak konečným úsekem trávicí trubice, kde probíhá zahušťování a vyměšování potravy z těla.

Orgán jater bych přiřadila Polsku, které prokázalo po druhé světové válce obrovskou regenerační schopnost a nemalou úlohu hraje i v současném politickém dění Evropy. Je lakmusovým papírkem metabolických procesů ve východní Evropě.

Ať chceme či nechceme, musíme si uvědomit, že i žaludek je nedílnou součástí našeho organismu zcela stejně jako evropská část Ruska. Hlavní funkcí žaludku je trávení potravy, kterou člověk během dne pozře. Co musí strávit Rusko? Roli jícnu a následně trávicí trubice by mohlo převzít Švédsko a Finsko, které bylo kdysi součástí Ruska.

Jakému orgánu můžeme přiřadit Norsko? Za druhé světové války bylo z Norska odvlečeno přibližně deset tisíc žen, aby v Německu rodily děti. Tehdy se nacisté snažili sestavit rasovou hierarchii, kdy nordická rasa patřila k těm nejčistším. Norsko je tedy průdušnicí, kterou je dopravován kyslík do plic.

Je na vás, abyste sami posoudili a přiřadili dalším státům na území Evropy orgány lidského těla, které by odpovídaly jejich fungování. To bych ponechala na vašem uvážení.

Hledáte v tomto článku nás Čechy? Slovákům a Moravanům je jasné, kam patří, ale my Češi máme problém, neboť jednou se připojujeme k Západu, jindy k Východu, ale v žádném případě nevidíme sami sebe. A přitom jsme jedineční. Již v dobách Rakouska – Uherska jsme patřili k nejbohatším zemím této monarchie a to nejen proto, že se zde rozvíjel průmysl. Vyrovnávali jsme ekonomické ztráty zemědělských oblastí. V době totalitní jsme byli téměř soběstační, neboť se zde rozvíjel průmysl lehký i těžký a nezaostávalo ani zemědělství. Surovinově jsme byli závislí na SSSR, ale střeva zpracovávají to, co jim žaludek pošle. Jak to střeva zvládají? Jejich stav souvisí s imunitou těla a také s emocionalitou člověka. Každý kousek tlustého střeva je energeticky napojený na jiný orgán v lidském těle a stav střeva odpovídá stavu tohoto orgánu. Vše je v těle propojeno a nefunguje izolovaně, zcela stejně jako státy v Evropě. Dnes vidíme, jaké reakce v Evropě vyvolává postoj maďarské vlády.

Rakousko nikdy nebylo Francií. Sice se v něm hovoří německy, ale Německem není. Pravděpodobně se také hledá a to zejména v důsledku jeho poznamenání druhou světovou válkou, kdy bylo obsazeno bez boje. Hitler se v Rakousku narodil a z Rakouska vzešli i mnozí nacističtí pohlaváři. Je zajímavé, že řediteli koncentračního tábora Terezín byli po celou dobu války Rakušané. Byl to důvod, proč byl tento tábor o něco lidštější než ty ostatní, kam byli vězni převáženi. Ještě dnes se musí Rakousko vypořádávat se svými emocemi v souvislosti s pádem monarchie, jíž bylo součástí a jíž vévodilo. Ale kde jsme my? Vzpomněla jsem si na jednu přednášku Jaroslava Duška, při které vyprávěl o své návštěvě Peru. Když už měl odlétat, navštívil ještě místní muzeum. Překvapilo ho, že socha bohyně zde měla dvě srdce. To jedno symbolizovalo srdce materiální, jehož tep může pocítit každý z nás. To druhé je srdcem emocionálním. Co si myslíte? Máte ho i vy? Kolik lidí popírá své emoce? Kolik lidí je schopno být empatickými ke svému sousedovi, šéfovi, podřízenému? Kolik lidí je schopno projevit cit vůči někomu jinému, aniž by při tom nemysleli na sebe?

Vše zlé je k něčemu dobré. Poslední čtyři roky posloužily k tomu, že se někteří z nás probudili z letargie. Na základě i vlastní zkušenosti musím konstatovat, že musíme zažít pád, abychom věci začali dělat jinak, abychom se začali chovat jinak. Jaké emoce prožíváme, když padáme? Strach a vztek. Ten pád ale nezastaví nikdo jiný než my sami. My sami musíme hledat cestu, která nás povede k poznání a k radosti. K tomu ale potřebujeme poznat sami sebe a to, co děláme, nemáme činit jen hlavou, ale právě srdcem, emocionálním srdcem. To ale není lehké najít. Česko bych tedy viděla jako to emocionální srdce, které svět nevidí a nevidíme ho ani my. Proč bychom jinak potřebovali k někomu patřit? A ještě vám položím otázku. Koho ničíte, když se vztekáte nebo máte strach? Sami sebe. Jaký účel má šíření strachu a vzteku mezi lidmi? Když máte strach, zalezete do kouta, kde vás není vidět a slyšet. Když máte vztek, potřebujete ho jednou za čas vyventilovat. Vůči komu? Vůči člověku, který je dle vašeho pocitu slabší než vy. Vůči tomu, kdo není schopen se vašemu vzteku bránit. To jsou všechna ta ponižování a urážení lidí na sociálních sítích. Když se dva přou, třetí se směje. Kdo se směje? Kdo se směje vám, když se vztekáte?

Ať jsem přemýšlela sebevíc, mozek jsem nikomu přiřadit nedokázala. Má Evropa mozek? Pokud by měla mozek, dovolila by, aby státy na jejím území byly oslabovány? Organismus člověka funguje jen proto, že každý orgán má určenu nejen svou polohu, ale i svou úlohu. Orgány spolupracují. Jsou si vědomy, že pokud bude některý z nich oslaben, budou ty ostatní přetíženy a naopak. Na fungování organismu působí i vnější vlivy, neboť lidský organismus nežije v izolaci, ani Evropa není izolovaným kontinentem. Čím trpí lidský organismus? Dvěma protipóly – hladem a nenasytností. Hladový nenasytného vidí. Nenasytný hladového nevidí, protože vidí jen sám sebe. Které státy v rámci Evropy jsou nenasytné, které jsou hladové? Evropě se bude dařit teprve tehdy, když se tyto protipóly co nejvíce k sobě přiblíží a nejenže se uvidí, ale začnou se chápat a spolupracovat.

 

Foto: Ivana Šmucrová