COVID

Publikováno: Rubrika: Společnost, Zdravá duše

Je listopadový den. Obloha je zatažená – pravý čas na to, aby člověka přepadaly ponuré myšlenky. Celou situaci umocňuje koronavirová krize. Kladu si otázku, co všechno způsobí strach a jeho šíření napříč společností? Co si asi říká obyčejný občan tohoto státu, který je přehlcený protichůdnými informacemi z mediálních sítí? Cítí se osamělý? Jedno je jasné. Jeho život nebude již nikdy takový, jaký byl před útokem viru […]

T. G. Masaryk aneb zamyšlení třetí

Publikováno: Rubrika: Historie, Společnost

Ve svém třetím zastavení se chci zamyslet nad T. G. Masarykem, člověkem, který na sobě celý život usilovně pracoval, aniž kdy považoval za nutné ustoupit od svého přesvědčení a vysokých mravních zásad. Ke všem problémům, které tehdy přinášela doba a život sám, se stavěl zcela přirozeně, jak mu kázaly jeho morálka, etika, svědomí.

Týden v tichém domě

Publikováno: Rubrika: Společnost

Jak již víte, zapůjčila jsem si knihu Malostranských povídek od Jana Nerudy z knihovny pouze kvůli jedné povídce – „Přivedla žebráka na mizinu“.  Pak jsem ale uviděla název povídky „Týden v tichém domě“ a nedalo mi to. Pustila jsem se do čtení. Co mi má dát? Jaké svědectví přináší do dnešní doby?