Naděje

Publikováno: Rubrika: Společnost

Každé nově narozené dítě má naději, že vstoupilo do harmonického vztahu svých rodičů. Má naději, že prožije krásný pohodový život. Bohužel ji postupně ztrácí, pokud vyrůstá v prostředí svárů, kde napětí je každodenní náplní dne. Ztrácí naději, pokud příliš brzy zemře nebo od svého partnera odejde jeden z rodičů.