Mohlo by vás zajímatVite že?Zdravá duše

O víně trochu jinak – 1. Seznámení

Vážení a milí čtenáři, uvědomujete si, že celý náš život je spojen s neustálým poznáváním něčeho nového? Celý život se seznamujeme s někým novým, kdo nám následně zasáhne více či méně do života.

Některá seznámení jsou neplánovaná a ta jsou nejlepší, jelikož bývají neformální a uvolněná. Když jdeme na setkání, které je plánované, stresujeme se často již předem. Proč? Souvisí to s tím, jakou důležitost onomu seznámení přikládáme.

Místo setkání takové plánované schůzky vypovídá o povaze hostitele. Kdo Vás pozve na pivo? Co můžete očekávat od člověka, který Vás pozve na kávu? Uvědomujete si, že takové povídání u skleničky vína má o hostiteli úplně jinou vypovídací hodnotu? Pánové, pozvali jste svoji partnerku na první rande do hospody, do kavárny nebo do vinárny?

Vztahy, které na základě podobného seznámení budujeme, uzavíráme, jsou bezvadné, brilantní, cenné, delikátní, dokonalé, neobyčejné, lechtivé. Mohou být ale také hrubé, divoké, krátké, milé, neobyčejné, nahořklé, prázdné, tvrdé atd. Slova, která jsem použila pro hodnocení našich vztahů, se používají také pro hodnocení vína.

Každý z nás je bytostí, která od svých předků získala jedinečné povahové rysy. Ty se dále formovaly během našeho dětství a mládí. Člověk se ve své podstatě formuje celý život, neboť je ovlivňován nejen rodinou, ale také celou společností a děním, které se v této společnosti odehrává.

Vinná réva je jedinečnou rostlinou. Ovlivňuje ji nejen půda, do níž byla zasazena, ale také vinohradník, jenž ji opečovává, a podnebí, které svými vrtochy vinohradníka i rostlinu překvapuje.

Od března 2020 procházíme situací, která zásadně ovlivňuje fungování celé společnosti. Ta je sice ochromena, ale musí se naučit žít i za těchto nelehkých podmínek. Vinná réva, pokud bude mít dobré podmínky pro svůj růst, bude rodit hrozny vždy. Zastavit ji může pouze příroda a člověk.

Co to je – ochromení? Je to ustrnutí v pohybu? Je to neschopnost pohnout se z místa? Co děláte v této době? Ztrácíte trpělivost? Vybuchujete, kritizujete, nebo celou situaci respektujete a vyčkáváte? Není ten nejlepší čas k sebepoznávání? Jak sami sebe vidíte? Jak o sobě smýšlíte? Jak smýšlíte o druhých? Na první pohled na nás může některý člověk působit jednoduše. To ale jen do okamžiku, než se s ním seznámíme a začneme ho poznávat. Každým kontaktem s druhým člověkem poznáváme i sami sebe. Jak jsem již napsala, jsme jedinečné bytosti.

Jak to všechno souvisí s vínem? Víno je stejné jako každý z nás – jedinečné. Mnozí z nás dávají přednost pivu. Ti, kteří nepijí alkohol, volí kávu. Není to pohodlné? Není to jednodušší? Není pro nás víno příliš složitým nápojem? Víno má harmonicky souznít s jídlem, které nám je připraveno, nebo ho sami připravujeme. Má pomáhat k vytváření žaludečních kyselin, a tedy pomáhat našemu trávicímu traktu. Kdo z nás se během dospívání zajímal blíže o to, jaké víno pije? Rozlišoval ho pouze podle barvy na bílé a červené a jinak mu to bylo jedno. Později, na základě zkušeností vlastních a zkušeností druhých si kupoval taková vína jako Müller Thurgau, Veltlínské zelené, Karla IV., Poezii, Frankovku. Volil vína podle toho, jak komu chutnala – na základě doporučení. Mnozí z nás přistupují k vínům pořád stejně. Rozhoduje zkušenost a jeho cena. Není to málo? Jak kvalitní jsou asi vína dovážená z Německa, z Chile nebo z Jihoafrické republiky? Je jejich nižší cena opodstatněná? Uvědomujeme si, jakou cestu musela urazit?  Víme, kolik práce musí být odvedeno, než víno dorazí do obchodů a na náš stůl?

V následujících článcích se seznámíte s historií pěstování vinné révy a výrobou vína. Dovíte se například, jak jsou vína hodnocena při degustacích, jak mají být uskladněna, jakou teplotu mají mít v okamžiku, kdy je servírujeme na stůl.

Tak, jak bychom měli poznávat blíže sami sebe, osoby ve svém okolí a společnost, která nás ovlivňuje, můžeme poznávat také vinnou révu a víno. Ono je stejně citlivé, vnímavé, proměnlivé nebo náročné jako člověk. Ten ovlivňuje svým působením vývoj a kvalitu hroznu. Následně je ovlivněn vinařem, který tento hrozen promění ve víno. Získané vlastnosti vína rozhodnou, zda mok uspěje a skončí na stole někoho, kdo dokáže tyto jeho vlastnosti ocenit. Není tomu u lidí stejně?

 

 

Článek je určen pro  www.vinotekagalerieroudna.cz

Fotografie pochází z webových stránek www.vinotekagalerieroudna.cz