O mně

Přednášková činnost

Přednášková činnost v rámci Veletrhů zdraví a esoteriky MINERVA

55.Veletrh zdraví a esoteriky MINERVA Přednáška: Terapie písmem
Rukopis vždy vypovídá o našem momentálním emocionálním stavu. Aktivní prací na písemném projevu máme možnost pozitivně ovlivňovat náš psychický stav. Máme možnost poznat sami sebe a pracovat na svém nadhledu nad věcí, fantazii, životní stabilitě.

54.Veletrh zdraví a esoteriky MINERVA Přednáška: Písmo jako projev osobnosti
Vnímáme verbální i neverbální komunikaci mezi lidmi, ale písemnému projevu jako výrazovému prostředku dáváme menší význam. Píšeme většinou na počítačích. Některé firmy ale při přijímání nových zaměstnanců vyžadují vzorek písma. Jaký k tomu mají důvod?

53.Veletrh zdraví a esoteriky MINERVA Přednáška: Písmo jako lék
Schopnost psát patří k našim základním dovednostem, přesto není samozřejmá pro všechny. Písmo je obrazem našich emocí a může se stát i cestou k našemu uzdravení.

52.Veletrh zdraví a esoteriky MINERVA Přednáška: Myšlenky
Autorka knihy „Myšlenky“ pro klienty kineziologie objasní, proč jsme navzdory neuvěřitelným možnostem stejní jako naši předkové a proč nás od dětství provázejí určité emoce a povahové rysy.

51.Veletrh zdraví a esoteriky MINERVA Přednáška: Písmo – náš obraz
Náš písemný projev je zcela jedinečný jako DNA. Všechny změny našeho chování se nejdříve projevují v písmu, např. puberta. Na této skutečnosti jsou založeny kurzy, v nichž se aktivní změnou písma se měníme, uklidňujeme a vracíme se zpět k sobě.