HistorieSpolečnostVite že?

Důstojnost

Dnes jsem poslouchala jeden rozhovor, který se dotkl tématu důstojnosti. Co to je? Známe význam tohoto slova? Pokud ano, chováme se podle něho? Nepřipadá vám spíše, že lidstvo na ně již dávno zapomnělo?

Důstojnost, dle wikipedie, je soubor pravidel vztahujících se k bytosti používající přirozenou inteligenci, nejčastěji k člověku. Je zde napsáno, že nejčastěji k člověku. Jak jste tuto větu pochopili?

Napadlo vás, že zvířata jsou také živé bytosti? Zvířata zůstanou zvířaty i přes technologie, které člověk vyvíjí ve snaze ulehčit si život, mít se lépe. Jenže člověku nestačí mít se lépe. Chce víc a víc i na úkor přírody, na úkor ostatních lidí. Zvíře ale stále zůstává samo sebou. Stačí mu pouze tolerance, pohlazení, pochopení, láska. Tak málo a pro někoho tak strašně moc, protože toho není schopen.

Člověk, který nemá rád sám sebe, mnohdy dokáže přesto dávat lásku těm, kteří jsou kolem něho, protože očekává, že mu ji okolí bude vracet. Potřebuje ji. Chybí mu.

Od člověka, který je samolibý, nemůžeme očekávat, že uvidí a uslyší lidi ve svém okolí, ať již bezprostředním, nebo vzdáleném. Jak by mohl být citlivý ke zvířatům a k přírodě? Lidé, kteří jsou samolibí, mají vysoké ego. Berou lidskou důstojnost lidem, se kterými jsou v kontaktu, lidem, jejichž životy ovlivňují, a lidem, nad nimiž mají určitou moc. Stačí, že jimi pohrdají, zneužívají je, manipulují jimi a v konečném důsledku je ničí, když mají možnost rozhodovat o jejich bytí či nebytí.

Člověk by měl respektovat práva zvířat, právo na život. V přírodě existuje a vždy existoval potravní řetězec, který zajišťoval, že se zvířata nepřemnožila a ještě stačila k nasycení člověka. Povýšeností, hloupostí a naivitou člověka byl tento řetězec narušován. Některá zvířata se v důsledku působení člověka na přírodu přemnožila a jiná vyhynula.

Mnoho lidí si myslelo a myslí i dnes, že se dá důstojnost koupit. Znásobovali a znásobují svoji moc tím, že zbavují jiné lidi důstojnosti, zbavují je svobody a v minulosti s nimi také obchodovali jako s otroky na trzích. Toho je schopný jen a jen člověk, který má pocit nadřazenosti.

Člověk jde proti přírodě od nepaměti a zejména pak od doby, kdy se naučil cestovat přes moře. Příroda nám určila, jakou typologii mají mít lidé na různých kontinentech. A byli to právě obyvatelé Evropy, kontinentu, který měl lodě schopné překonávat moře a oceány, aby objevovali nové země, kteří měli pocit, že mají předurčená práva a moc ovládat, měnit a ničit životy ostatním. Oni byli ti, kteří odešli do Ameriky a měnili ji k obrazu svému. Ničili životy Indiánů a na těžkou práci přiváželi na kontinent za nedůstojných podmínek africké černochy.

A co jim tehdy říkala nějaká lidská důstojnost? Její základní hodnotou má být rovnost, respektování svobody každého člověka, spravedlnost a solidarita.

Své o rovnosti, respektování svobody každého člověka, spravedlnosti a solidaritě by svého času mohli vypovídat také Židé. A nejedná se jen o období druhé světové války. Doporučuji vám touto cestou knihu – Bohatství a bída národů. Jejím autorem je David Saul Landes. Dočtete se mimo jiné o tom, jak Španělsko kolonizovalo Ameriku. Stalo se největší mocností v Evropě. Nic nemělo zkřížit jeho nároky a ambice. V této zemi triumfovaly dvě věci – fanatismus a netolerance. V roce 1492 vyhnali Židy a později také muslimy ze země. Židé odešli většinou do Holandska. Španělsko utrácelo za luxus a válku. Dále se v této knize v souvislosti se Španělskem dočtete, že válka je nejrozmařilejším způsobem využití kapitálu, protože ničí, místo aby budovala, nemá rozum ani zábrany. Nevyhnutelná nevyváženost a nedostatek zdrojů vedou k nemilosrdné iracionalitě, která prostě zvyšuje náklady. Cituji: „Vždycky je snadnější rozházet peníze spadlé z nebe.“

Nemohu se od svých zápisků z této knihy odtrhnout. Poznamenala jsem si, že Španělé nakupovali zbraně od Angličanů, zásoby od Holanďanů a Vlámů. Zboží vozili i z Ameriky a tak ho nemuseli vyrábět. Celý svět pracoval pro Španělsko. Zapsala jsem si mj. jednu větu: „Bohatství není tak dobré jako práce, a poklady nejsou tak dobré jako výdělky.“ Musím přidat ještě jednu: „Spoléhání se na metviky (lidi odjinud) svědčí o neschopnosti zmobilizovat zručnost či podnikání.“

Španělsko zchudlo, neboť mělo příliš mnoho peněz. Národy, které onu práci vykonávaly, se učily a udržely si dobré návyky, když hledaly cesty, jak práci odvést rychleji a lépe. Všude v Evropě byl uctíván vznešený životní styl a manuální prací se pohrdalo. Ve Španělsku to však bylo výraznější. Řemesla a úkoly průmyslu a zemědělství byly dlouho specificky spojovány s opovrhovanými menšinami – Židy a muslimy. Nevidíte v těchto odstavcích nějakou podobu? A jak na tom bylo Španělsko před migrací v roce 2015? Nebylo na tom tak bídně, že se uvažovalo, že bude nuceno vystoupit z EU?

A nyní se pojďme podívat do Itálie, a to na Sicílii. Odsud byli Židé v 15. století vyhnáni. Většinou to byli lékaři a lékárníci. Zůstaly po nich prázdné domy, někde i celé čtvrti. V roce 1740 vyzval král Židy k návratu na Sicílii, neboť jejich odchodem utrpěl i obchod. Část se jich vrátila, ale zdálo se, že se k nim ostrované chovají opět chladně. Po sedmi letech byli znovu vyhnáni, neboť královna nepovila dědice. To prý do té doby, pokud budou Židé na ostrově. Roli sehrály netolerance, pověrčivost, ignorance. Jak je na tom Sicílie dnes? Vše souvisí se vším.

Když se dotkneme 2. světové války – víte, že Slovensko dokonce platilo nacistům za odstraňování Židů z jejich území – z území slovenského fašistického státu? Kam se vytratilo respektování lidské důstojnosti? Kde zůstala lidská důstojnost, když byli Židé likvidováni za 2. Světové války v koncentračních táborech?

Kde byla lidská důstojnost v uplynulých dvou letech, kdy zde měl řádit vir covid – 19, který mutoval a mutoval a dnes už nikdo neví, když onemocní, zda trpí chřipkou, angínou či covidem? Je zvláštní, že kdykoli před tím, když propukla chřipková epidemie a umíraly na ni tisíce lidí, byla všechna média potichu. Nikdo nic nevěděl. Neměla se mezi lidmi vyvolat panika. Nikdy se tato epidemie neprojevila celosvětově. Najednou se tak ale při covidu stalo. Má pravdu ten, kdo tvrdil, že to byla pouze zkouška, jak jsou lidé poslušní a ovladatelní prostřednictvím strachu? Proč byl zákaz nočního vycházení? Byl v noci vir nakažlivější? Jaká, ještě důraznější zkouška nás čeká?

Pokud je člověk ovládán prostřednictvím strachu, je zbavován důstojnosti? Je zbavován důstojnosti, když je ovládán lží s úmyslnou manipulací? Připomeňme si, že důstojnost je spojována s rovností, respektováním svobody každého člověka, spravedlností a solidaritou.

Člověk o ni nemá přicházet na základě své neschopnosti. Přesto se tak děje a mnozí, ač nikdo z nás není dokonalý, nedokonalost druhých trestá jejich odsouzením, pohrdáním. O důstojnost jsou někteří připravováni v případě, že si o nich druzí myslí, že v určité situaci selhali. Selhali skutečně? Nebo selhali jejich soudci?

O důstojnost nemá přijít ani člověk, který je pachatelem trestné činnosti. To je výklad důstojnosti. Děje se tak skutečně? Člověk zůstává člověkem a trestnou činnost může provádět právě proto, že se s ním jako s člověkem nezacházelo. Sama jsem se kdysi vydala do Prahy na nějaký seminář a při té příležitosti jsem zašla do obchodního domu Kotva. Byla sobota ráno. Jak víte, prodejna s potravinami byla umístěna v suterénu a byla přístupná přímo z ulice. Na nich stál muž s vysílačkou. Říkala jsem si, co se to děje, ale nikdo mi v cestě nebránil. Tak jsem do obchodu vešla. Něco jsem si nakoupila, abych posléze pokračovala v cestě na seminář. Co mne ale zarazilo? Byl to křik vycházející ze zázemí obchodu. Až když jsem vycházela ven, uvědomila jsem si, že místní ochranka se vypořádávala se zlodějem. Došlo vám, že krádež jídla je jen přestupkem? Žádná pomocná ruka, ale výprask? Kdo a kde má oprávnění trestat zloděje? Kde je lidská důstojnost toho, kdo kradl a kde je lidská důstojnost těch, kteří ho bili? To je tak, když má někdo pocit, že mu patří moc a oprávnění. Druhý je vůči němu zcela bezmocný.

Kolik takových bezmocných se nalézá v současné krizi v situaci, kdy mají pocit, že ztrácejí lidskou důstojnost, a jsou ochotni spáchat i sebevraždu? Kolik je těch, kdo pro své vysoké ego a lásku ke své moci ztratili sami nad sebou kontrolu a svými činy dokazují, že ztratili vlastní důstojnost?

Dále se musím dotknout důstojnosti ve vztahu ke stáří. Dnešní staří lidé v době své mladosti nastupovali do závodů s respektem vůči starším dělníkům. Ti již neměli tolik síly, jakou měli tito mladí lidé, ale měli zkušenosti. Ještě moje generace byla vedena k respektování starších. Dá se říci, že jejich stáří bylo důstojné? Určitě bylo poklidné, na rozdíl od dnešní doby, kdy na staré lidi číhá všude nějaké nebezpečí v podobě „šmejdů“. Tak se přece říká lidem, kteří zneužívají důvěřivosti a slabosti starých lidí. Jejich úkolem je vylákat od nich nemalé částky peněz za zboží nevalné kvality. Starý člověk se nedokáže bránit, neboť nezná vymoženosti moderních technologií. To, co je pro mladé běžné – znalost práce s počítačem, chytrým telefonem … – učí se starý člověk v penzijním věku a nemůže již obsáhnout vše.

A nyní obchody přišly s novinkou. Dnes předražené potraviny je možné v některých obchodech koupit se slevou pouze prostřednictvím aplikace, kterou si nakupující stáhne do mobilu. V článcích, které na tento nový trend upozorňují, se uvádí, že alespoň staří lidé nevykoupí zboží ve slevě těm mladým. Jak to na vás působí? Nevím, zda má dnes starý člověk peníze na to, aby rozhazoval a nakupoval zboží do zásoby. Aplikace jsou využitelné i zneužitelné a testují nákupní chování kupujících. Pokud ale někdo v současnosti nakupuje zboží ve velkém, tak jsou to cizí státní příslušníci. Kdo? Třeba vietnamští obchodníci, kteří mají obchody nejen ve městech, ale nahrazují mnohde zaniklé obchody na vesnicích. Nakupují zboží v obrovském množství, aby je pak ve svých obchodech prodávali s patřičnou přirážkou. Koncový zákazník tak platí ono DPH dvakrát. Je nařčení a chování obchodů vůči starým lidem hodno důstojného obchodníka? A co říkáte na politiku onoho překupovaného zboží?

Vzpomínám si, jak mi bylo jako dítěti řečeno, že dříve staří lidé neměli žádnou penzi. Začali ji dostávat až v dobách první republiky, ale byla tak malá, že staří rodiče byli závislí na svých dětech. Jak se tehdy žilo na vesnicích? Pro dřevo na otop se chodilo do lesa, voda se brala ze studny. Elektřina tehdy sloužila pouze k osvětlení domácnosti a později k napájení prvního rádia. Žárovky tehdy byly pouze patnáctiwattové, dle vzpomínek mého otce. Na vaření a pečení sloužila kamna, ve kterých se topilo dřevem a uhlím. Množství chovaného dobytka záleželo na velikosti a jmění rodiny. Chovaly se krávy, husy, slepice, prasata. Rodiny na vesnicích byly velice soběstačné.

Dnes vláda hodlá lidem snížit valorizace penzí. Na koho ale nezapomene? Čekají nás další omezování? Kvůli uhlíkové stopě se v Holandsku snaží omezit chov hovězího dobytka. Víte, co by mne zajímalo? Jakou uhlíkovou stopu po sobě zanechává slon, ale také tryskáč nebo raketa vypuštěná do vesmíru. Bude budoucí život lidí na této planetě důstojný? Život starých lidí již přestává být.

Kdo ztrácí důstojnost? Lidé, kterým místo toho, aby si mohli pořádně zatopit, si musí navléknout dle doporučení další svetr? Jsou staří lidé podstatně zimomřivější než všichni ostatní? Ztrácí veškerou důstojnost svého postavení ten, kdo doporučuje lidem, aby si místo topení vzali další svetr?

Důstojnost má být člověku zachována i v době, kdy odchází z tohoto světa. Když ale současný život ve společnosti vidíme jako samolibý, netolerantní, neempatický, můžeme v nemocnicích očekávat něco lepšího? Jeden z nejrozvinutějších průmyslů dnešní doby je ten farmaceutický, který je přímo navázán na zdravotnictví. Můžeme očekávat od dnešních lékařů, kteří jsou navázáni na lobby tohoto průmyslu citovost, empatičnost? Jaký vztah mají lékaři ke zdravotnickému personálu? Pozorujte to. Život dnešní společnosti se promítá do všech oborů. Vymizela veškerá pravidla morálky? Vždyť se podívejte na naše silnice. Silniční pravidla zde nejsou proto, aby se dodržovala, ale aby se porušovala.

Ale zpět k umírání a důstojnosti. Proč se nedotknout eutanázie, jejíž použití připouští i nový prezident? Ptám se, zda je záruka, že v dnešní nemorální společnosti bude využívána pouze tehdy, kdy si ji pacient vyžádá, aby předešel zdlouhavému utrpení a zachoval si tak důstojnost pro sebe i své okolí? Neobáváte se, že může být zneužita? I na českých internetových portálech jsou články vypovídající o zneužívání eutanázie v Kanadě, kde je uzákoněna od roku 2016. V roce 2021 ji podstoupilo deset tisíc Kanaďanů. Dokonce lékaři podle kritiků pacienty k dobrovolnému odchodu ze života aktivně pobízejí. Na eutanázii zde byla dokonce natočena reklama. Tato informace byla zveřejněna na portálu idnes.cz.

Kde končí a začíná lidská důstojnost? Vždy u nás samotných. Dělejme vše tak, abychom se nikdy nemuseli stydět sami za sebe a své činy. Pak budeme moci odcházet ze života důstojně.

 

Foto: Ivana Šmucrová