Reiki

Reiki je japonské slovo pro „univerzální životní energii“, která nás oživuje.

Reiki je učením, metodou, přicházející z Japonska. Účinek je nezávislý na víře nebo vědomé vůli člověka. Podněcuje tělo, aby co nejlépe plnilo své funkce. Podporuje jen možnosti zachování života a rozvoje, jež jsou tělu vlastní.

Pro práci s reiki platí základní pravidlo – ten, kdo reiki přijímá, sám na podvědomé úrovni rozhoduje, zda a kolik životní energie lze přijmout. Tato síla se tedy do těla „nevtlačuje“, přijímající ji do sebe nasává. Reiki respektuje individuální potřeby každého jednotlivce.

Reiki slouží k uvolnění stažených oblastí organismu a k obnovení toku životní energie ve všech částech těla.