Reiki

Reiki je japonské slovo pro „univerzální životní energii“, která nás oživuje. Pro práci s reiki platí základní pravidlo – ten, kdo reiki přijímá, sám na podvědomé úrovni rozhoduje, zda a kolik životní energie lze přijmout. Tato síla se tedy do těla „nevtlačuje“, přijímající ji do sebe nasává. Reiki respektuje individuální potřeby každého jednotlivce. Reiki slouží k uvolnění stažených oblastí organismu a k obnovení toku životní energie ve […]

Grafologie

Toto slovo je složeno z řeckého grapho = psaní a logos = slovo, přeneseně věda, tedy nauka o písmu. Předmětem jejího studia je zkoumání souvislosti mezi naším písemným projevem a aktuálním psychickým stavem.   Více o grafologii Grafologie – certifikáty   Další metody: Reiki Grafologie Kineziologie Automatická kresba Bachovy esence

Kineziologie

Tyto metody vycházejí z informace, že naše tělo je živým barometrem. Díky zprávám, které nám posílá, můžeme analyzovat svůj vnitřní stav. Tělo nám nikdy nelže. K testování používáme svalový test – nejčastěji nataženou paži. Kineziolog  navnímá  klientův svalový tonus a pak pokládá klientovi otázky. Paže zůstává pevná při reakcích na otázky týkající se radosti, lásky, štěstí, a zeslábne tehdy, když se otázky týkají strachu, smrti, neúspěchu. Originalita […]

Automatická kresba

Kreslení léčebných obrázků automatickou kresbou, kdy je nejdříve vykreslen samotný problém. Ten je pro klienta zaznamenán formou automatického písma. Následně je obrázek překreslen tak, že vznikne biorezonátor na uvolnění daného problému.   Doba jednoho sezení: 1 hodina Cena: dohodou Objednávky a dotazy  viz. Kontakt nebo můžete vložit dotaz do Poradny   Více o Automatické kresbě Automatická kresba – ukázky   Další metody: Reiki Grafologie Kineziologie Automatická […]

Bachovy esence

Autorem esencí je angl. lékař, bakteriolog a homeopat dr. Edward Bach. Jako lékař svou práci zaměřil na zkoumání souvislostí mezi nemocí člověka a jeho duše. Byl první, kdo zjistil, že v rostlinách se skrývají vibrace, které odpovídají vibracím pocitů a emocí rozechvívajících naše tělo. Bachovy esence na nás působí v emocionální rovině. Působí na naše strachy a obavy a vracejí nás do harmonie a stavu vyrovnanosti.