Základy grafologie

2018/04/21 09:00 - 16:00
Kancelář
Address: Plzeň, Třebízského 2702/12, TJ Slavoj

Kurz

Grafologie – jistě všichni víte, že je to nauka o písmu, která se zabývá zkoumáním souvislostí mezi naším písemným projevem a psychikou.

Jednodenní kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí s touto metodou blíže seznámit. Uvědomíte si, že jsme se ve škole učili psát podle jednotné školní předlohy. Přesto byl náš písemný projev již tehdy osobitý. Pochopíte, jaký význam má školní předloha, podle které se učíme psát, pro náš vývoj.

Budete se učit vcítění do kreseb dětí z mateřské školy, písma školáčků, rukopisů středoškoláků i do svého vlastního rukopisu. Uvědomíte si, jak písemný projev souvisí s naší verbální i neverbální komunikací. Pokud se tedy chceme zdokonalovat ve svých komunikačních schopnostech, můžeme tak činit i prostřednictvím práce se svým vlastním rukopisem.